RADNI DANI

Nataša Guberinić
08:00 - 12:00
Nataša Guberinić
Luka Matić
12:00 - 16:00
Luka Matić
Milica Lazić
16:00 - 20:00
Milica Lazić
Muzika
20:00 - 23:59
Muzika

SUBOTA

Una i Đole
10:00
Najbolje od PLAY jutra
muzika
11:00
muzika
Nemanja Kostić
12:00
Play lista
Marko Katić
14:00
Marko Katić
muzika
18:00
muzika

NEDELJA

Una i Đole
10:00
Najbolje od PLAY jutra
muzika
11:00
muzika
Marko Katić
14:00
Marko Katić
muzika
18:00
muzika
ON AIR Muzika Najbolja muzika radnim danima
od 22h do 08h
Last Played On play radio
Milica Lazić
Milica
Lazić
Luka Matić
Luka
Matić
Nataša Guberinić
Nataša
Guberinić
Una Senić
Una
Senić
Đorđe Lovren
Đorđe
Lovren
Nemanja Kostić
Nemanja
Kostić