KIA RIO finale

2. Novembar 2017
37U subotu od 14h saznajemo ko osvaja novi automobil
Nakon mesec dana kvalifikacija, 22 učesnika su se plasirala u finale igre “Trio za Rio” u kojoj će neko osvojiti automobil KIA RIO. 
Finale će biti održano u subotu (4. novembra) od 14h na stazi Navak (Subotište, opština Pećinci) uz prenos na PLAY radiju i Facebook stranici PLAY radija.

Član 1: ORGANIZATOR
Nagradni konkurs "Trio za Rio" priređuje i organizuje: PLAY Radio (u daljem tekstu: organizator) i Service MAXX (u daljem tekstu: partneri).

Član 2: TRAJANJE I MESTO SPROVOÐENJA FINALA NAGRADNOG KONKURSA

Finale se održava na NAVAK stazi, Subotište, opština Pećinci. Finalisti su dužni da sami organizuju dolazak na stazu u dogovoreno vreme, odnosno 4. novembra najkasnije do 13.30 časova

Član 3: UPUTSTVO ZA UČEŠĆE

Svaki finalista mora sa sobom poneti vozačku dozvolu i povesti jednu osobu po svom izboru koja će mu biti suvozač i pratilac u borbi za glavnu nagradu. Finalisti i pratioci (u daljem tekstu učesnici) će voziti Kia Rio automobil na zadatoj stazi sa preprekama. Finalista će voziti auto sa povezom na očima. Pratilac/suvozač će ga navoditi po stazi kako bi zaobišao sve prepreke i oborio što manje njih. Sa izgledom staze finalisti će biti upoznati pojedinačno pre svake vožnje. Svaki finalista imaće do 5 minuta da završi zadatak. Vreme svake pojedinačne vožnje će meriti organizator. Svaka dotaknuta ili oborena prepreka nosi 10 dodatnih sekundi. Pobednik će biti finalista koji za najkraće vreme prođe zadatu stazu sa što manje oborenih prepreka.

Učesnici će na licu mesta potpisivati ova pravila, kao i pravila NAVAK staze.

Učesnici su dužni da poštuju sva pravila u koja ih uputi organizator, pismeno i usmeno na samom finalu. Mesto u finalu se ne može zameniti između finaliste i učesnika. Svaku štetu koju namerno ili slučajno izazovu na automobilu ili bilo gde na NAVAK stazi,  su dužni da nadoknade PLAY radiju.

Učesnici će nasumično određenim redom izvršavati zadati zadatak. Bodovanje će biti predstavljeno javno i transparentno svima pre početka nadmetanja. Rezultati će biti javno i transparentno objavljeni po završetku takmičenja. Svi učesnici imaju pravo da pre početka takmičenja odustanu od izazova, ali o tome moraju blagovremeno obavestiti PLAY radio.

Svaki finalista ima pravo da samo jednom učestvuje u izazovu.

Član 4: NAGRADE

Nagrade obezbeđuju partneri. Glavna nagrada je automobil Kia Rio.

Član 5: PRAVO UČESTVOVANJA
Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva fizička lica starija od 18 godina s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i vozačkom dozvolom B kategorije, koji su stekli uslov u kvalifikacionom delu takmičenja kroz program PLAY radija. Zaposleni kod organizatora i partnera kao i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) nemaju pravo učestvovanja u nagradnom konkursu.

Član 6: UČESNICI U NAGRADNOM KONKURSU (USLOVI UČESTVOVANJA, PRIJAVA, SADRŽAJ)
Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila. Učestvovanjem u takmičenju, učesnik prihvata i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, e-mail adresa, broj telefon i mesto prebivališta - sačuvaju i koriste u svrhu održavanja i promocije ovog konkursa, PR objava, kao i za statističke i marketinške svrhe (slanje reklamnog materijala poštom, sms porukom, e-mailom) kako organizatora tako i partnera. Organizator se obavezuje da dobijene podatke iz kontakt forme neće prosleđivati drugim fizičkim i pravnim licima osim partnerima ove nagradne igre.

Član 7: PUBLICITET
Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici finalnog poklona, njihovo ime i slika mogu od strane organizatora i partnera objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, elektronskom, zvučnom i video materijalu.

Član 8: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze, niti naknade direktno povezane sa nagradom.

Član 9: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KONKURSA
Nagradni konkurs se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.
Organizator nije odgovoran za nepredviđene probleme u sprovođenju finalnog takmičenja. Organizator se obavezuje da će svakom finalisti omogućiti da se pod jednakim uslovima takmiči. Organizator zadržava pravo promene uslova ovog takmičenja u svakom trenutku.

Član 10: ISKLJUČENJE ZBOG NEPRIMERENOG PONAŠANJA

Zabranjeno je vređanje, zastrašivanje, provociranje, uništavanje, uznemiravanje drugih finalista, zaposlenih kod organizatora i partnera i bilo koje drugo neprimereno ponašanje tokom i nakon održavanja finalnog izazova, za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da učesnika koji se neadekvatno ponaša udalji sa staze i iz daljeg takmičenja.

ON AIR
Last Played On play