MAXI MINUT

7. Maj 2018
57PLAY predstavlja: MAXI MINUT

Tri...

Četiri...

SAAAD!!!

Najbrža korpa je stigla na PLAY radio! Ako pamtiš kao slon, imaš savršene reflekse i znaš lokalni Maxi kao svoj džep, onda ti dajemo šansu da iskoristiš svoj „Maxi minut“.  Dokaži se u igri pamćenja, i ceo Maxi asortiman će ti biti na raspolaganju...

Svakog dana u  PLAY jutru igraj se sa Unom i Đoletom. Voditelji će ti zadati spisak namirnica, a ti sutradan treba da ga ponoviš. Ukoliko si iz grada koji najavimo, budi prvi koji će pozvati 011/3012-092

Koliko vrednu nagradu dobijaš – zavisi od tebe. Dan nakon igranja u programu stižemo u Maxi u tvom gradu. Imaćeš 60 sekundi da pokupiš što više namirnica po svom izboru – od svake samo po jednu. Sve što staviš u korpu za ovo vreme nosiš na PLAY kasu i biće tvoje!!!


PRAVILA AKCIJE "MAXI MINUT"

Član 1: ORGANIZATOR
Nagradni konkurs “Maxi minut” priređuje i organizuje: PLAY Radio doo (u daljem tekstu: organizator) i Delhaize (u daljem tekstu: partneri).

Član 2: TRAJANJE I MESTO SPROVOÐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Nagradni konkurs traje od 10.05.2018. do 08.06.2018. godine i održavaće se radnim danima u programu organizatora i u prodajnim objektima partnera koje dogovore organizator i partner.

Član 3: UPUTSTVO ZA UČEŠĆE

Učesnici će svakog radnog dana, tokom trajanja nagradnog konkursa, u programu organizatora moći da se takmiče u igri pamćenja. Ukoliko u njoj budu uspešni, organizator i partner, sledećeg dana, organizovaće nagradni deo u nekom od objekata koje odredi partner.

Učesnici će na licu mesta potpisivati ova pravila, nakon što o njima budu i usmeno obavešteni. Tokom cele igre pravila će biti dostupna I javno na sajtu organizatora.

Učesnici su dužni da poštuju sva pravila u koja ih uputi organizator, pismeno i/ili usmeno na mestu preuzimanja nagradnog dela.

Član 4. NAGRADNI DEO

Nagradni deo podrazumeva da će učesnici, koji se uspešno plasiraju putem programa, imati ograničeno vreme (60 sekundi) da „besplatno kupuju“ u prethodno određenom partnerovom objektu.
Pravila „besplatne kupovine“ su:
- učesnici smeju da uzmu samo po jedan od svakog artikla u objektu, osim alkohola, cigareta i štampe;
- sve artikle koje uzmu, učesnici stavljaju u korpu do popunjavanja korpe

- artikli moraju da stanu u korpu, odnosno ne smeju se uzimati artikli veći od korpe
- popunjenu korpu učesnici nose na kasu; ukoliko im preostane vremena, učesnici se vraćaju na start, uzimaju drugu korpu i mogu krenuti sa popunjavanjem te korpe
- učesnci mogu napuniti najviše tri korpe
- kada vreme istekne, bilo gde da su se našli u objektu, učesnici prestaju sa „besplatnom kupovinom“ i polaze prema kasi
- sve artikle koje su uspeli da prikupe tokom 60 sekundi dobija besplatno bez obzira na iznos računa

Učesnici koji osvoje pravo na nagradni deo ne mogu to pravo preneti ni na jedno drugo lice, pa će zbog toga morati da ponesu ličnu kartu na uvid.

Svaku štetu koju učesnici izazovu namerno ili slučajno, dužni su da nadoknade organizatoru, odnosno partneru.
Na licu mesta održavanja nagradnog dela nalaziće se predstavnici organizatora i partnera koji će meriti vreme i nadgledati regularnost takmičenja.

Član 5: PRAVO UČESTVOVANJA
Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva fizička lica starija od 18 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Zaposleni kod organizatora i partnera kao i članovi njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća) nemaju pravo učestvovanja u nagradnom konkursu.

Član 6: UČESNICI U NAGRADNOM KONKURSU (USLOVI UČESTVOVANJA, PRIJAVA, SADRŽAJ)
Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila. Učestvovanjem u takmičenju, učesnici prihvataju i odobravaju da se podaci koje pruže (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefon i mesto prebivališta) sačuvaju i koriste u svrhu održavanja i promocije ovog konkursa, PR objava, kao i za statističke i marketinške svrhe (slanje reklamnog materijala poštom, sms porukom, e-mailom) kako organizatora tako i partnera. Organizator se obavezuje da dobijene podatke neće prosleđivati drugim fizičkim i pravnim licima osim partneru ove nagradne igre.

Član 7: PUBLICITET
Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici finalnog poklona, njihovo ime i slika mogu objaviti i koristiti od strane organizatora i partnera u štampanom, elektronskom, zvučnom i video materijalu, bez naknade.

Član 8: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze, niti naknade direktno povezane sa nagradom.

Član 9: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG KONKURSA
Nagradni konkurs se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći.
Organizator nije odgovoran za nepredviđene probleme u sprovođenju finalnog takmičenja. Organizator se obavezuje da će svakom učesniku omogućiti da se pod jednakim uslovima takmiči. Organizator zadržava pravo promene uslova ovog takmičenja u svakom trenutku.

Član 10: ISKLJUČENJE ZBOG NEPRIMERENOG PONAŠANJA

Zabranjeno je vređanje, zastrašivanje, provociranje, uništavanje, uznemiravanje drugih učesnika, zaposlenih kod organizatora i partnera i bilo koje drugo neprimereno ponašanje tokom i nakon održavanja konkursa, za sve učesnike. Organizator zadržava pravo da učesnika koji se neadekvatno ponaša udalji iz objekta i iz daljeg takmičenja.

ON AIR
Last Played On play